Sunday, 12/07/2020 - 09:19|
An Giang: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 để thực hiện các biện pháp khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh nCoV

An Giang: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 để thực hiện các biện pháp khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh nCoV

Nhằm phòng ngừa và giảm thiểu sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo cho học sinh, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020.
Thống kê
Hôm nay : 15
Năm 2020 : 6.597